• Spodnje Stranice 16, 3206 Stranice
  • 051 612 666
  • tomaz@gradbena-trgovina.si

Ulična kanalizacija

Cevi in pribor za ulično kanalizacijo

Cevi in spojni kosi iz nemehčanega polivinilklorida (PVC-U) za ulično kanalizacijo so osnovni gradniki cevnih sistemov, položenih v zemljo ter delujočih večinoma v pogojih težnosti (s prosto gladino). Omenjeni cevni sistemi se že vrsto let uspešno uporabljajo, ter v celoti ustrezajo zahtevam za zanesljivo zbiranje in odvajanje meteornih vod, gospodinjskih in fekalnih odplak ter tudi industrijskih (agresivnih) odplak.

Ulična kanalizacija osnovni pribor: